ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง 7 วิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน (COVID-19)

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง 7 วิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน (COVID-19) เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more