ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันเด็ก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ บริเวณกระทรวงศึกษธิการ

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บสล็อตออนไลน์