วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไปบทความภาวะโลกร้อนเทคโนโลยี

บทความ : นวัตกรรมเตาน้ำมันพืช

นวัตกรรมด้านพลังงานที่นำพลังงานลมกับน้ำมันพืชมาประยุกต์ใช้กับเตาอั้งโล่ แทนเตาแก๊ส และเตาถ่าน

Read More