วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

เด็กต่ำกว่า 1 ปี เสี่ยงเสียชีวิตสูงจากโรคไข้เลือดออก กรมการแพทย์ แนะทายากันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย-น้ำขังในบ้าน

เด็กต่ำกว่า 1 ปี เสี่ยงเสียชีวิตสูงจากโรคไข้เลือดออก กรมการแพทย์ แนะทายากันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย-น้ำขังในบ้าน

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์

“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี และเพื่อเป็นการเอาใจใส่บุคคลสำคัญเหล่านี้ที่อาจมีความเสื่อมตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์ไม่ควรละเลย หากผู้สูงอายุมีอาการเตือนเหล่านี้ ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์อายุรแพทย์ด้านระบบสมองและประสาทเพื่อวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพอาหาร

ไวน์แดงกับสุขภาพของลำไส้

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพที่ดี แต่หากต้องเลือกดื่มแอลกอฮอล์ไวน์แดง ควรเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับคัดเลือก (และควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ) เมื่อนักวิจัยกล่าวว่า ไวน์แดงอาจดีต่อลำไส้ จากการศึกษาผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเบียร์ ไซเดอร์ ไวน์แดง ไวน์ขาว และสุราที่มีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ และสุขภาพที่ตามมาในกลุ่มหญิงฝาแฝดหญิงชาวอังกฤษจำนวนกว่า 900 คนซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมวิจัยสุขภาพ และทำการศึกษาในกลุ่มอื่นอีก 2 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกาและเนเธอแลนด์นั้น ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ดื่มไวน์แดงในปริมาณที่เหมาะสมจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่ม และนั่นเป็นสัญญาณสำคัญของสุขภาพของลำไส้แม้ว่าจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ น้ำหนัก อาหาร และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเป้าหมายร่วมด้วยแล้วก็ยังพบผลของความสัมพันธ์ดังกล่าว

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

วัคซีนในผู้สูงอายุ

วัคซีนในผู้สูงอายุ
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปยังสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 จึงจำเป็นที่เราควรหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ท่านมีความสุข ปราศจากโรคภัยและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนวัยหนุ่มสาว ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย รวมถึงมีการติดเชื้อรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน และต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งแท้จริงแล้วโรคติดเชื้อบางอย่าง สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แม้วัคซีนจะไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100 เปอร์เซ็นต์แต่การได้รับวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค ประหยัดค่ารักษาพยาบาล จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนรับรู้ว่า วัคซีนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเด็กเท่านั้น ผู้สูงอายุก็มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวัคซีน 4 ชนิดที่จำเป็นในผู้สูงอายุ ได้แก่

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความ

นักประดิษฐไม่ยากอย่างที่คิด

นักประดิษฐ์ (Inventor) หมายถึง ผู้ที่คิดทำ จัดทํา สร้างขึ้น แต่งขึ้น สร้างสรรค์สิ่งของต่าง ๆ ที่เกิดจากความต้องการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และใช้ประโยชน์ของคนในสังคม บุคคลผู้สร้างสรรค์หรือค้นพบวิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นสิ่งใหม่เป็นประโยชน์ อาจเรียกสิ่งใหม่นั้นว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งอาจสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นนวัตกรรมได้นักประดิษฐ์จึงมีคุณลักษณะที่ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์อาจทำเป็นอาชีพหรืองานอดิเรก

Read More
ความรู้ทั่วไปธรรมชาติบทความภาวะโลกร้อน

วันโอโซนโลก

โอโซนมีบทบาทสำคัญในการกรองรังสี UV จากแสงอาทิตย์ หลังจากกรองรังสี UV แล้วโอโซนจะแตกตัวกลายเป็นแก๊สออกซิเจน (O2) กับอะตอมออกซิเจน (O) และสามารถรวมตัวกลับมาเป็นโอโซน (O3)ได้อีกเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไม่รู้จบ โดยโอโซนจะเข้าทำปฏิกิริยากับโมเลกุลเป้าหมาย ได้สารที่มีโครงสร้างเล็กลง ส่วนโอโซนจะถูกเปลี่ยนเป็นแก๊สออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย และไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงมีการนำโอโซนไปใช้ในอุตสาหกรรมฆ่าเชื้อโรคมากมาย เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องกรองน้ำ หลายสิบปีที่ผ่านมา โอโซนได้ถูกทำลายไปอย่างมากด้วยน้ำมือมนุษย์ ตัวการสำคัญก็คือ สาร CFCs (Chlorofluorocarbons) ซึ่งเป็นแก๊สที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นจากอะตอมคาร์บอน คลอรีนและฟลูออรีน โดยมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ให้ความเย็นในชีวิตประจำวัน เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศในบ้านหรือรถยนต์ และสเปรย์ฉีดพ่นต่างๆ 

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความ

4 ธาตุใหม่เติมเต็มตารางธาตุในคาบ 7

          ตารางธาตุ (periodic table) เป็นตารางแสดงรายชื่อธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ โดยจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอม (จำนวนโปรตอนในนิวเคลียส) การจัดเรียงอิเล็กตรอน (electron configuration)  และสมบัติของธาตุที่ซ้ำกันหรือคล้ายกันตามหมู่ (แถวธาตุในแนวตั้ง และตามคาบ (แถวธาตุในแนวนอน) วิธีการจัดเรียงธาตุตามที่กล่าวมาแล้ว ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ของตารางธาตุเพื่อการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุแต่ละธาตุ ใช้ทำนายสมบัติของธาตุที่ยังไม่ถูกค้นพบ สมบัติของธาตุที่คั้นพบใหม่ หรือธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อ 2 3 ปีที่ผ่านมา หลายท่านอาจได้ยินข่าวเกี่ยวกับการค้นพบธาตุใหม่ จำนวน 4 ธาตุ และเป็นการเติมเต็มธาตุในคาบที่ 7 ของตารางธาตุ ดังภาพ

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสมุนไพรสุขภาพอาหาร

ฟ้าทะลายโจร กับวิธีเช็กก่อนซื้อ หลังพบฟ้าทะลายโจรที่ผิดกฎหมาย

ฟ้าทะลายโจร กับวิธีเช็กก่อนซื้อ หลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยรายชื่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย 17 รายการ เตือนผู้บริโภคระวัง หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย แจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 ทันที และหมั่นสังเกตเลขที่อนุญาตของ อย. และตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ว่า ฟ้าทะลายโจร แบรนด์นั้น อนุญาต จาก อย. อย่างถูกต้องหรือไม่

Read More