ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง แม่เหล็กคืออะไร

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวัฒนา สุริยะ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง แม่เหล็กคืออะไร เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more