ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ สำหรับนักศึกษา กศน. ประเภทนวัตกรรมจากขยะ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม”

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ สำหรับนักศึกษา กศน. ประเภทนวัตกรรมจากขยะ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนางอัญชรา หวังวีระ ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เรื่อง การบินอากาศยานไร้คนขับ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางเสาวนีย์ เสระพล ตำแหน่ง ครู นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย และ นายอนุกูล เมฆสุทัศน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เรื่อง การบินอากาศยานไร้คนขับ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา ประกาศผล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม “ประเภท นวัตกรรมจากขยะ” และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตและสังคม” สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่

ประกาศผล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม “ประเภท นวัตกรรมจากขยะ” และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตและสังคม” สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวัฒนา สุริยะ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more