ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงาน กศน.

19 views

นายสรุศักดิ์ อินศรีไกร
เลขาธิการ กศน.

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์
รองเลขาธิการ กศน.
นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์
รองเลขาธิการ กศน.
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
รองเลขาธิการ กศน.

นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
นางอภิญญา ซอหะซัน
รก.ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน
นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย
นายกษิพัฒ ภูลังกา
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนสอน

ทำเนียบผู้บริหาร กศน.

871 views

นายสรุศักดิ์ อินศรีไกร
เลขาธิการ กศน.

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์
รองเลขาธิการ กศน.
นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์
รองเลขาธิการ กศน.
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
รองเลขาธิการ กศน.

นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
นางอภิญญา ซอหะซัน
รก.ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน
นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย
นายกษิพัฒ ภูลังกา
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนสอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *