ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง 9 สรรพคุณของขมิ้น เพื่อสุขภาพ สู้โรค

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางเสาวนีย์ เสระพล ตำแหน่ง ครู จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง 9 สรรพคุณของขมิ้น เพื่อสุขภาพ สู้โรค เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more