วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Sci-Film19

Sci-Film19ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกอโยธยา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู และคณะ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกอโยธยา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More
Sci-Film19ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และคณะ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Read More
Sci-Film19ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) ให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวัฒนา สุริยะ และ นายกิตติพัฒน์ เมืองวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) ให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน

Read More
Sci-Film19ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และคณะ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

Read More
Sci-Film19ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างภาพยนตร์ “เด็กยุคใหม่เครียดมั้ยกับโลกร้อน (Gen Z Mental Health: Climate Stories)” เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

ตัวอย่างภาพยนตร์ “เด็กยุคใหม่เครียดมั้ยกับโลกร้อน (Gen Z Mental Health: Climate Stories)”
© Caroline Stella, Sarah Newman

Read More
Sci-Film19ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างภาพยนตร์ “เช็คเกอร์ โทบี้ ตอน การเดินทางของขยะ (Checker Tobi: The Waste Check)” เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

ตัวอย่างภาพยนตร์ “เช็คเกอร์ โทบี้ ตอน การเดินทางของขยะ (Checker Tobi: The Waste Check)”
© megaherz film and fernsehen | Bayerischer Rundfunk

Read More
Sci-Film19ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างภาพยนตร์ “เจน (Jane)” เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

ตัวอย่างภาพยนตร์ “เจน (Jane)”
© Sinking Ship Entertainment, Jane Goodall Institute, Apple TV+

Read More
Sci-Film19ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างภาพยนตร์ “จิตวิญญาณแห่งพงไพร (Spirit of the Forest)” เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

ตัวอย่างภาพยนตร์ “จิตวิญญาณแห่งพงไพร (Spirit of the Forest)”
© Nirupa Rao, Nandini Rao, Funded by National Geographic Society

Read More
Sci-Film19Science Filmข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู และนายเดชา พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) ณ หอประชุมสถาบันเกอเธ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read More
Sci-Film19ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างภาพยนตร์ “คูม่ากับอสูรแห่งทุ่งหญ้า (Quma & the Beasts)” เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

ตัวอย่างภาพยนตร์ “คูม่ากับอสูรแห่งทุ่งหญ้า (Quma & the Beasts)”
© Fernanda Torrera

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์