วันเสาร์, กันยายน 30, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการจัดกิจกรรม

หมวดหมู่

CCF LearnSmart Sci-Film 17 Sci-Film 18 Science @Home Science Film การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทย์ กิจกรรม 5 ส. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ ความรู้ทั่วไป ค่ายวิทย์ฯ งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ ดาราศาสตร์และอวกาศ ตรวจเยี่ยม ธรรมชาติ นำชมนิทรรศการ นิทรรศการออนไลน์ นิเทศ บทความ ประกันคุณภาพสถานศึกษา ประกาศ ประชุม ประเมินผลการปฏิบัติงาน พระราชพิธี ภาวะโลกร้อน รายงานประชุมประจำเดือน วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน วิทย์ฯ สัญจร สมุนไพร สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนออนไลน์ สุขภาพ อบรม ออกกำลังกาย อาหาร เทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง แบบการเรียนรู้ออนไลน์ แบบทดสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบ PRE-N-NET โครงการพัฒนาบุคลากร ไฟฟ้า