วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการจัดกิจกรรม

หมวดหมู่

CCF LearnSmart Sci-Film 17 Sci-Film 18 Sci-Film19 Science @Home Science Film การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทย์ กิจกรรม 5 ส. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ ความรู้ทั่วไป ค่ายวิทย์ฯ งบทดลอง ประจำเดือน งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ จิตอาสาพระราชทาน ดาราศาสตร์และอวกาศ ตรวจเยี่ยม ธรรมชาติ นำชมนิทรรศการ นิทรรศการออนไลน์ นิเทศ บทความ ประกันคุณภาพสถานศึกษา ประกาศ ประชุม ประเมินผลการปฏิบัติงาน พระราชพิธี ภาวะโลกร้อน วันสำคัญ วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน วิทย์ฯ สัญจร สมุนไพร สสส. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนออนไลน์ สุขภาพ อบรม อาหาร เทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง แบบการเรียนรู้ออนไลน์ โครงการผู้สูงอายุฯ โครงการพัฒนาบุคลากร