วันเสาร์, กันยายน 30, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบการเรียนรู้ออนไลน์

แบบการเรียนรู้ออนไลน์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แบบการเรียนรู้ออนไลน์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ไขคำตอบในห้องบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ไขคำตอบในห้องบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แบบการเรียนรู้ออนไลน์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แบบการเรียนรู้ออนไลน์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แบบการเรียนรู้ออนไลน์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แบบการเรียนรู้ออนไลน์

แบบทดสอบความรู้ / ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน

แบบทดสอบความรู้ / ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แบบการเรียนรู้ออนไลน์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การปลูกป่า 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 อย่าง

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การปลูกป่า 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 อย่าง

Read More