วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

สุขภาพ

ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

เด็กต่ำกว่า 1 ปี เสี่ยงเสียชีวิตสูงจากโรคไข้เลือดออก กรมการแพทย์ แนะทายากันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย-น้ำขังในบ้าน

เด็กต่ำกว่า 1 ปี เสี่ยงเสียชีวิตสูงจากโรคไข้เลือดออก กรมการแพทย์ แนะทายากันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย-น้ำขังในบ้าน

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์

“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี และเพื่อเป็นการเอาใจใส่บุคคลสำคัญเหล่านี้ที่อาจมีความเสื่อมตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์ไม่ควรละเลย หากผู้สูงอายุมีอาการเตือนเหล่านี้ ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์อายุรแพทย์ด้านระบบสมองและประสาทเพื่อวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพอาหาร

ไวน์แดงกับสุขภาพของลำไส้

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพที่ดี แต่หากต้องเลือกดื่มแอลกอฮอล์ไวน์แดง ควรเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับคัดเลือก (และควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ) เมื่อนักวิจัยกล่าวว่า ไวน์แดงอาจดีต่อลำไส้ จากการศึกษาผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเบียร์ ไซเดอร์ ไวน์แดง ไวน์ขาว และสุราที่มีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ และสุขภาพที่ตามมาในกลุ่มหญิงฝาแฝดหญิงชาวอังกฤษจำนวนกว่า 900 คนซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมวิจัยสุขภาพ และทำการศึกษาในกลุ่มอื่นอีก 2 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกาและเนเธอแลนด์นั้น ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ดื่มไวน์แดงในปริมาณที่เหมาะสมจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่ม และนั่นเป็นสัญญาณสำคัญของสุขภาพของลำไส้แม้ว่าจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ น้ำหนัก อาหาร และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเป้าหมายร่วมด้วยแล้วก็ยังพบผลของความสัมพันธ์ดังกล่าว

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

วัคซีนในผู้สูงอายุ

วัคซีนในผู้สูงอายุ
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปยังสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 จึงจำเป็นที่เราควรหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ท่านมีความสุข ปราศจากโรคภัยและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนวัยหนุ่มสาว ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย รวมถึงมีการติดเชื้อรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน และต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งแท้จริงแล้วโรคติดเชื้อบางอย่าง สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แม้วัคซีนจะไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100 เปอร์เซ็นต์แต่การได้รับวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค ประหยัดค่ารักษาพยาบาล จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนรับรู้ว่า วัคซีนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเด็กเท่านั้น ผู้สูงอายุก็มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวัคซีน 4 ชนิดที่จำเป็นในผู้สูงอายุ ได้แก่

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสมุนไพรสุขภาพอาหาร

ฟ้าทะลายโจร กับวิธีเช็กก่อนซื้อ หลังพบฟ้าทะลายโจรที่ผิดกฎหมาย

ฟ้าทะลายโจร กับวิธีเช็กก่อนซื้อ หลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยรายชื่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย 17 รายการ เตือนผู้บริโภคระวัง หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย แจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 ทันที และหมั่นสังเกตเลขที่อนุญาตของ อย. และตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ว่า ฟ้าทะลายโจร แบรนด์นั้น อนุญาต จาก อย. อย่างถูกต้องหรือไม่

Read More