วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

สุขภาพ

ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

เด็กต่ำกว่า 1 ปี เสี่ยงเสียชีวิตสูงจากโรคไข้เลือดออก กรมการแพทย์ แนะทายากันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย-น้ำขังในบ้าน

เด็กต่ำกว่า 1 ปี เสี่ยงเสียชีวิตสูงจากโรคไข้เลือดออก กรมการแพทย์ แนะทายากันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย-น้ำขังในบ้าน

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์

“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี และเพื่อเป็นการเอาใจใส่บุคคลสำคัญเหล่านี้ที่อาจมีความเสื่อมตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์ไม่ควรละเลย หากผู้สูงอายุมีอาการเตือนเหล่านี้ ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์อายุรแพทย์ด้านระบบสมองและประสาทเพื่อวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพอาหาร

ไวน์แดงกับสุขภาพของลำไส้

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพที่ดี แต่หากต้องเลือกดื่มแอลกอฮอล์ไวน์แดง ควรเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับคัดเลือก (และควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ) เมื่อนักวิจัยกล่าวว่า ไวน์แดงอาจดีต่อลำไส้ จากการศึกษาผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเบียร์ ไซเดอร์ ไวน์แดง ไวน์ขาว และสุราที่มีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ และสุขภาพที่ตามมาในกลุ่มหญิงฝาแฝดหญิงชาวอังกฤษจำนวนกว่า 900 คนซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมวิจัยสุขภาพ และทำการศึกษาในกลุ่มอื่นอีก 2 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกาและเนเธอแลนด์นั้น ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ดื่มไวน์แดงในปริมาณที่เหมาะสมจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่ม และนั่นเป็นสัญญาณสำคัญของสุขภาพของลำไส้แม้ว่าจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ น้ำหนัก อาหาร และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเป้าหมายร่วมด้วยแล้วก็ยังพบผลของความสัมพันธ์ดังกล่าว

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

วัคซีนในผู้สูงอายุ

วัคซีนในผู้สูงอายุ
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปยังสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 จึงจำเป็นที่เราควรหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ท่านมีความสุข ปราศจากโรคภัยและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนวัยหนุ่มสาว ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย รวมถึงมีการติดเชื้อรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน และต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งแท้จริงแล้วโรคติดเชื้อบางอย่าง สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แม้วัคซีนจะไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100 เปอร์เซ็นต์แต่การได้รับวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค ประหยัดค่ารักษาพยาบาล จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนรับรู้ว่า วัคซีนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเด็กเท่านั้น ผู้สูงอายุก็มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวัคซีน 4 ชนิดที่จำเป็นในผู้สูงอายุ ได้แก่

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสมุนไพรสุขภาพอาหาร

ฟ้าทะลายโจร กับวิธีเช็กก่อนซื้อ หลังพบฟ้าทะลายโจรที่ผิดกฎหมาย

ฟ้าทะลายโจร กับวิธีเช็กก่อนซื้อ หลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยรายชื่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย 17 รายการ เตือนผู้บริโภคระวัง หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย แจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 ทันที และหมั่นสังเกตเลขที่อนุญาตของ อย. และตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ว่า ฟ้าทะลายโจร แบรนด์นั้น อนุญาต จาก อย. อย่างถูกต้องหรือไม่

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

คนส่วนหนึ่งคิดว่าโรคเบาหวานพบเฉพาะในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงเด็กและวัยรุ่นก็เป็นโรคเบาหวานได้เช่นกัน ซึ่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่บ้าง เบาหวานเป็นโรคที่ร่างกายมีภาวะน้ำตาลสูงในเลือดมีสาเหตุจากการที่ร่างกายมีการหลั่งอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่เพียงพอหรืออินซูลินทำงานได้ไม่ดีที่เรียกว่า ภาวะดื้ออินซูลิน

Read More
ความรู้ทั่วไปบทความสมุนไพรสุขภาพ

ฟ้าทะลายโจร ใช้รักษาโรคโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัย?

มีงานวิจัยทดลองในบ้านเรา พบว่า “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) นั้น สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง คือ สามารถป้องกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้มีอาการป่วยหนัก คือ ปอดอักเสบได้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ทั่วไปบทความสมุนไพรสุขภาพอาหาร

น้ำกระชายเสริมภูมิคุ้มกัน

ยาอายุวัฒนะบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย แก้ลมวิงเวียนมีการศึกษาพบว่า สารสกัดของกระชายสามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสซาร์ส ในระยะหลังการติดเชื้อและยังพบว่าสารแพนดูราทิน (pan-duratin) ของกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ และยังมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเชื้อเอดส์ ต้านไวรัสไข้เลือดออกในกลุ่ม Flaviviridae family และยังยั้งเชื้อพิโคร์นาไวรัส (picornaviruses) ซึ่งก่อโรคมือเท้าปากนอกจากนี้ยังพบว่า ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แต่ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในสัตว์ทดลองและในคนต่อไปหากประชาชนต้องการใช้กระชายในช่วงนี้สามารถใช้ในรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันได้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ทั่วไปบทความสมุนไพรสุขภาพ

สังคมไทยทางไปของกัญชา

หากพูดถึงเรื่องกัญชาแล้ว คงจะเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาไม่มากก็น้อยหลายประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากมาย รวมทั้งประเด็นการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยคอลัมน์ Health Station ฉบับนี้ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ในมุมมองของแพทย์กันครับ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

วัคซีน ความหวังของการอยู่รอด

วัคซีน (Vaccine) หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า วัคซีนออกฤทธิ์ยังไงและกลไกลการทำงานของวัคซีน เป็นอย่างไร ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนแตกต่างกันออกไป เช่น การฉีดวัคซีนเป็นการฉีดยาป้องกันโรคเพราะเมื่อร่างกายของเราได้รับเข้าไปแล้วทำให้สามารถป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดโรค วัคซีน คือ ตัวยาที่ถูกผลิตขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตหรือแอนติเจนที่ถูกผลิตขึ้นมาจากเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่ถูกทำให้ไม่สามารถก่อโรคได้แต่ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันได้ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายของเราเกิดโรคนั้นเอง

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์