วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การประกวดโครงงานสำหรับนักศึกษา กศน.

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ส่งโครงงาน เรื่อง รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานขับเคลื่อนโดยพลังงานแสงอาทิตย์ กศน. อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และ โครงงาน เรื่อง เครื่องรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ

เว็บสล็อตออนไลน์