วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ระบบสืบค้นเกียรติบัตร

*** กรุณาตรวจสอบชื่อ – นามสกุล ให้ตรงกับที่กรอกในแบบทดสอบ ***
ตรวจสอบตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ การเว้นวรรค อักษรพิเศษ ให้ตรงกัน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ (e-Certificate)

หมายเหตุ : หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ตามเวลาที่กำหนด แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion
ได้ 1 ใบต่อ 1 อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ

  • สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ หลังจากที่ทำแบบทดสอบผ่าน ร้อยละ 60 ขึ้นไป อาจจะประมวลผลล่าช้า ถ้ามีจำนวนผู้ดาวน์โหลดพร้อมกันหลายคน (ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตลอดเวลาถึงแม้ระบบข้อสอบจะถูกปิดไปแล้วก็ตาม) หากท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ติดต่อมาที่ FB : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
  • ขอขอบคุณ ครูยุทธนา แม่นผล และครูนรินทร์ อนงค์ชัย (GEG Surin) ที่แบ่งปันความรู้ในการพัฒนาระบบสืบค้นเกียรติบัตรออนไลน์