ระบบสืบค้นเกียรติบัตร

*** กรุณาตรวจสอบอีเมลให้ตรงกับที่กรอกในแบบทดสอบ ***
ตรวจสอบตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ การเว้นวรรค อักษรพิเศษ ให้ตรงกัน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ (e-Certificate)

คลิกระบบสืบค้นเกียรติบัตร

การอนุญาตสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสืบค้นเกียรติบัตร

1. เลือก REVIEW PERMISSIONS

2 . เลือกบัญชี Google ที่ใช้

3. เลือก ไปที่ระบบฐานข้อมูลเกียรติบัตร64 (ไม่ปลอดภัย)

4. เลือก อนุญาต เพื่อให้ระบบฐาน
ข้อมูลฯ เข้าถึงบัญชี Google ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค

1. กรอก E-Mail ให้ถูกต้อง ตรวจสอบอีเมลให้ตรงกับที่กรอกในแบบทดสอบ ตรวจสอบตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ การเว้นวรรค อักษรพิเศษ ให้ตรงกัน
2. เลือกประเภทของเกียรติบัตรที่ท่านทำแบบทดสอบ
3. คลิ๊กปุ่มตรวจสอบ เพื่อค้นหาและดาวน์โหลดเกียรติบัตร

กรณีที่ไม่สามารถเข้าหน้าระบบสืบค้นเกียรติบัตรได้ให้ท่านปฏบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1. ออกจากระบบบัญชี E-Mail ของ Google ทั้งหมด
2. เข้าหน้าระบบสืบค้นเกียรติบัตร
3. ท่านสามารถค้นหาเกียรติบัตรตามขั้นตอนด้านบนได้เลย

หมายเหตุ : หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ตามเวลาที่กำหนด แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion
ได้ 1 ใบต่อ 1 อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ

การใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ทั้งระบบ IOS และ ANDROID

1. กรอก E-Mail ให้ถูกต้อง ตรวจสอบอีเมลให้ตรงกับที่กรอกในแบบทดสอบ ตรวจสอบตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ การเว้นวรรค อักษรพิเศษ ให้ตรงกัน
2. เลือกประเภทของเกียรติบัตรที่ท่านทำแบบทดสอบ
3. คลิ๊กปุ่มตรวจสอบ เพื่อค้นหาและดาวน์โหลดเกียรติบัตร

กรณีที่ไม่สามารถเข้าหน้าระบบสืบค้นเกียรติบัตรได้ให้ท่านปฏบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1. ออกจากระบบบัญชี E-Mail ของ Google ทั้งหมด
2. เข้าหน้าระบบสืบค้นเกียรติบัตร
3. ท่านสามารถค้นหาเกียรติบัตรตามขั้นตอนด้านบนได้เลย

หมายเหตุ : หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ตามเวลาที่กำหนด แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion
ได้ 1 ใบต่อ 1 อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ

  • สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ หลังจากที่ทำแบบทดสอบผ่าน ร้อยละ 60 ขึ้นไป อาจจะประมวลผลล่าช้า ถ้ามีจำนวนผู้ดาวน์โหลดพร้อมกันหลายคน (ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตลอดเวลาถึงแม้ระบบข้อสอบจะถูกปิดไปแล้วก็ตาม) หากท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ติดต่อมาที่ FB : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
  • ขอขอบคุณ ครูยุทธนา แม่นผล และครูนรินทร์ อนงค์ชัย (GEG Surin) ที่แบ่งปันความรู้ในการพัฒนาระบบสืบค้นเกียรติบัตรออนไลน์