ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์

          ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เรียนรู้กับประวัติศาสตร์อย่างเพลิดเพลินและได้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย และสามารถชมการแสดงแสงสีเสียงในงานมรดกโลกในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี