วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Contact us


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา


ตั้งอยู่ที่ 115 หมู่ 6 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13000
โทร. 035-352558
โทรสาร. 035-352559
Email : aya_scedc@nfe.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/sciayu2/