วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

          กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มีลักษณะเฉพาะตัวที่คล้ายกับการเล่นกล แต่อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ จะเน้นหนักไปในทางการแสดงเชิงสาธิตการทดลองที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์และสร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศษสตร์

เว็บสล็อตออนไลน์