วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: กุมภาพันธ์ 1, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล (User Trainning) สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรง

วันที่ 31 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล (User Trainning) สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2938 ชั้น 3 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์