วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: กุมภาพันธ์ 13, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทย์ฯ

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสนา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และคณะ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รูปแบบค่ายโครงงาน ให้กับนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) โดยมีนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์นำชมนิทรรศการ

ศว.พระนครศรีอยุธยา นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดคีรีนาคพรต เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่ง พนักงานนำชมระดับ ส.2/หัวหน้า และคณะ นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดคีรีนาคพรต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ดังนี้ ฐานการเรียนรู้พลังงานใสสะอาด ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ และฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์