วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: กุมภาพันธ์ 9, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทย์ฯ สัญจร

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาให้กับโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่งพนักงานนำชมระดับ ส.2/หัวหน้า และคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาให้กับโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์ ฐานการเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น และฐานการเรียนรู้รถนิทรรศการเคลื่อนที่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมในโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) ให้กับโรงเรียนวัดข่อย จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู และคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้กับโรงเรียนวัดข่อย ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์