วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: กุมภาพันธ์ 2, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย “แฮปปี้…สูงวัย”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู และนางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย “แฮปปี้…สูงวัย” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google Meet

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์