วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: กุมภาพันธ์ 7, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทย์ฯ

ศว.พระนครศรีอยุธยา ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รูปแบบ STEM ศึกษา เรื่อง รถพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบาล

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และคณะ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รูปแบบ STEM ศึกษา เรื่อง รถพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบาล

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์