วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: กุมภาพันธ์ 11, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทย์ฯ

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และคณะ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม รูปแบบค่าย STEM สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน ให้กับนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์