ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ สักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และทำบุญเลี้ยงพระ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ร่วมกันทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ สักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more