ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: พฤษภาคม 10, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566

Read More