วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: พฤศจิกายน 9, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทย์ฯ สัญจร

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว พนักงานนำชมระดับ ส.2/หัวหน้า และคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางระจัน ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้รถนิทรรศการเคลื่อนที่ ฐานโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์ ฐานการเรียนรู้การต่อวรจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฐานการเรียนรู้จรวดขวดน้ำ และภาคกลางคืนจัดกิจกรรมฐานดูดาว

Read More
Sci-Film19Science Filmข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างภาพยนตร์ “เสียงแห่งชีวิต” เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

ตัวอย่างภาพยนตร์ “เสียงแห่งชีวิต (Bioacoustics – A Series by RoundGlass Sustain)”
© RoundGlass Sustain

Read More