วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: พฤศจิกายน 10, 2023

Sci-Film19ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา และคณะ จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้การออกแบบสร้างโครงงานและเขียนโปรแกรมควบคุมการออกแบบนวัตกรรม

วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิศรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู และนางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้การออกแบบสร้างโครงงานและเขียนโปรแกรมควบคุมการออกแบบนวัตกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โดยมี ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงานเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 5

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจิดาภา สิงห์โตขำ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดงานเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 โดยมี นายสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และกรรมการ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด

Read More
Sci-Film19ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทย์ฯ

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา และคณะ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีฐานพลังงานใสสะอาด ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “รถพลังงานแสงอาทิตย์” และกิจกรรมการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

Read More
Sci-Film19Science Filmข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างภาพยนตร์ “เจน่า ปลาน้อยผจญภัย” เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

ตัวอย่างภาพยนตร์ “เจน่า ปลาน้อยผจญภัย (The Life and Times of Jenah)”
© Yew Aun Quek

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์