ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Month: ตุลาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมพิจารณาคะแนน SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการประชุมพิจารณาคะแนน SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตรวจ(ไขว้) เอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ดำเนินการตรวจ(ไขว้)เอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More
Sci-Film19Science Filmข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมการใช้ชุดสื่อกิจกรรม Food web เกมกระดานเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศ

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วย ข้าราชการ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้ชุดสื่อกิจกรรม Food web เกมกระดานเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศ ผ่านทางโปรแกรม zoom

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมชี้แจงมอบหมายงานโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา ดำเนินการชี้แจงมอบหมายงานโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาให้กับ ครู นักวิชาการศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ ห้องฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยข้าราชการ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย ณ ห้องฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
Sci-Film19Science Filmข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 19” (Science Film Festival 2023)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 19” (Science Film Festival 2023) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู”

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญผู้รับบริการเข้าร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่ง พนักงานนำชม ระดับ ส.2 /หัวหน้า นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และนางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดบอร์ดนิทรรศการ “หลากหลายความรู้ จาก…เจ้าหนูถามจัง”

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ดำเนินการจัดบอร์ดนิทรรศการ “หลากหลายความรู้ จาก…เจ้าหนูถามจัง” บริเวณฐานห้องบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนที่มารับบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More