วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: พฤศจิกายน 8, 2023

ความรู้ทั่วไปบทความสุขภาพ

เด็กต่ำกว่า 1 ปี เสี่ยงเสียชีวิตสูงจากโรคไข้เลือดออก กรมการแพทย์ แนะทายากันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย-น้ำขังในบ้าน

เด็กต่ำกว่า 1 ปี เสี่ยงเสียชีวิตสูงจากโรคไข้เลือดออก กรมการแพทย์ แนะทายากันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย-น้ำขังในบ้าน

Read More
Sci-Film19Science Filmข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างภาพยนตร์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน ดาวทะเล” เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

ตัวอย่างภาพยนตร์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน ดาวทะเล (House of Little Scientists – Starfish)

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์