ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: กันยายน 27, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทย์ฯ

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันที่ 27 กันยายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา และคณะ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยมีฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ฐานพลังงานใสสะอาด ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ศึกษา รถพลังงานลม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2566 เพื่อร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2566

ขอประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2566 เพื่อร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2566 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และมีสุขภาพแข็งแรงโดยมีบทเรียนความสำเร็จโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คลิปเป็นแนวทางในการทำกิจกรรม โรงเรียนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ที่โรงเรียนพ่อสอน.com

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์