ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: กันยายน 1, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทย์ฯ สัญจร

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ ให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว พนักงานนำชมระดับ ส.2/หัวหน้า และคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ ให้กับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้รถนิทรรศการเคลื่อนที่ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานการเรียนรู้การต่อวรจรไฟฟ้าเบื้องต้น และฐานโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่

Read More