ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: กันยายน 4, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และวางแผนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และวางแผนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พรศักดิ์ ธรรมวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมเป็นประธานในประชุม

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์