ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: มีนาคม 10, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา แบ่งปันผักสวนครัวปลอดสารพิษจากสวนเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมแบ่งปันผักสวนครัวปลอดสารพิษจากสวนเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการแก้วิกฤตของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการน้อมนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9”
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงาน ให้กับคณะครู กศน.อำเภอโครงสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู และนายเดชา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงาน ให้กับคณะครู กศน.อำเภอโครงสำโรง จังหวัดลพบุรี
ณ โชติกาธารา รีสอร์ท นครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read More