ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: มีนาคม 2, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

          ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา
ณ ห้องประชุมสุริยะวิถี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

Read More
Science @Homeข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ สู่ชุมชน Science @home ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู และคณะ จัดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ สู่ชุมชน Science @home ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยนางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์