ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบ 15 ปี

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบ 15 ปี ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อระลึกถึงผู้คุณูปการของ กศน. ที่สร้างสรรค์สร้างงานให้เจริญก้าวหน้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธี
ณ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

Read more