ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more