ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more