ขอเขิญชวนเข้าร่วม งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 20 – 29 มกราคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– ภายในงานได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงแสง-เสียง ถนนกินเส้น/ถนนกินกุ้ง ร้านกาชาด ลานวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more