วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: มิถุนายน 13, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 – 2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 – 2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

Read More