วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: มิถุนายน 12, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการทบทวนการวิเคราะห์บริบทข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการทบทวนการวิเคราะห์บริบทข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงานโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สำหรับเยาวชน ปี 2 (Robot Building Basic Camps) รุ่นที่ 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู นางสาวกมลชนก ตะสาลิกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนางสาวจิดาภา สิงห์โตขำ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สำหรับเยาวชน ปี 2 (Robot Building Basic Camps) รุ่นที่ 1

Read More