วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: มิถุนายน 4, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมสสส.

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมพัฒนาแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาขยายผลรูปแบบการสร้างการเรียนรู้สุขภาวะ

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุมพัฒนาแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาขยายผลรูปแบบการสร้างการเรียนรู้สุขภาวะ

Read More