ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ตอนที่ 1

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอนุกูล เมฆสุทัศน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ตอนที่ 1 เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more