ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนา หลักสูตร “ประเมินผลการเรียนรู้ด้วย Quizizz” ในระหว่างวันที่ 2 -4 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Online

นที่ 2 มิถุนายน 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร และ นางเสาวนีย์ เสระพล ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนา หลักสูตร “ประเมินผลการเรียนรู้ด้วย Quizizz” ในระหว่างวันที่ 2 -4 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Online ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม 5 ส. จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส. จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง วิธีประหยัด พลังงานในสำนักงาน

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง วิธีประหยัด พลังงานในสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more