ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง สนุกวิทย์ กับ “ลูกบอลเด้งดึ๋ง”

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง สนุกวิทย์ กับ “ลูกบอลเด้งดึ๋ง” เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง รอบรู้เรื่องหิน

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง รอบรู้เรื่องหิน เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ตำนานกลุ่มดาวนายพราน

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอนุกูล เมฆสุทัศน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ตำนานกลุ่มดาวนายพราน เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง โครงการแก้มลิง

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง โครงการแก้มลิง

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การบริโภคอาหาร

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การบริโภคอาหาร

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธย

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ความมั่นคงทางด้านอาหาร

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายฐาปนิก ผาสุกะกุล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more