ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีการเกษตร สำหรับเกษตรกรยุคใหม่

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายฐาปนิก ผาสุกะกุล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีการเกษตร สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more