ครีมเทียมเป็นแหล่งของไขมันทรานส์จริงหรือ?

กลางปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ประกาศไม่อนุญาตให้ผลิต หรือ นำเข้า หรือ จำหน่าย น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (partially hydrogenated oils) ซึ่งอาจเป็นแหล่งของไขมันทรานส์ (trans fatty acids) ที่มีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด จึงเป็นข่าวครึกโครมในเว็บเพจต่าง ๆ และรายการวิทยุโทรทัศน์อย่างแพร่หลายว่าครีมเทียมเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นแหล่งของไขมันทรานส์ที่น่ากังวล

Read more

การตรวจปัสสาวะ

ปัสสาวะเป็นสารน้ำที่เกิดจากการกรองของเสียในเลือดผ่านทางไตและขับออกมานอกร่างกายโดยปริมาตรของปัสสาวะโดยเฉลี่ยในผู้ใหญ่คือ 600-1,600 มิลลิลิตรต่อวัน ในปัสสาวะประกอบด้วยสารต่าง ๆ มากมายเช่น น้ำ แร่ธาตุ สารเคมี โปรตีน น้ำตาล ครีเอตินิน เป็นต้น ซึ่งปริมาตรของปัสสาวะที่ขับออกในแต่ละวันจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงอายุ อาหารการกิน อุณหภูมิในร่างกาย ปริมาณน้ำที่ดื่มการทำงานของหัวใจและไต

Read more

น้ำมันมะพร้าวกับการลดน้ำหนัก

น้ำมันมะพร้าว (coconut oil) คือน้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมันจากเนื้อผลของต้นมะพร้าว (Cocos nucifera L.) ซึ่งเป็นพืชในตระกูลปาล์ม (Arecaceae หรือ Palmae) ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับความสนใจในขณะนี้

Read more

การพักผ่อนนอนหลับที่เหมาะสม

คนทุกคนต้องการการพักผ่อนนอนหลับ แต่นานแค่ไหนจึงจะพอดี พ่อแม่มือใหม่อาจสงสัยว่าจะให้เด็กทารก นอนหลับนานแค่ไหนดี กังวลว่าลูกวัยรุ่นอาจนอนไม่เพียงพอ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถหยุดสัปหงกในระหว่างวันได้ บทความนี้จะกล่าวถึงความต้องการนอนหลับในช่วงอายุต่าง ๆ ของชีวิตเรา

Read more

คาร์โบไฮเดรตกับค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index)

ในยุคปัจจุบัน ที่หลาย ๆ คนหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่แคลลอรี่น้อย ๆ บางคนถึงขั้นบอกว่าเลิกกินข้าวเลยดีกว่าเพราะข้าวเป็นแป้ง น่าจะทำให้อ้วนได้ ดังนั้นในบทความนี้จะขอพูดถึงแหล่งคาร์โบไฮเดรตทางเลือกอย่างเช่น ข้าวกล้อง ว่ามีความแตกต่างจากข้าวขาวหรือข้าวที่ผ่านการขัดสีมาแล้วอย่างไร

Read more

มหัศจรรย์แผ่นปิดห้ามเลือด

ชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องไม่แน่นอน หลายชีวิตต้องจากโลกไปก่อนเวลาอันควรเพราะอุบัติเหตุต่าง ๆ แม้หลายราย จะไม่เสียชีวิตทันทีแต่ก็เสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาล เนื่องจากเสียโลหิตมาก ดังนั้นการปฐมพยาบาลห้ามเลือดผู้ประสบเหตุจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก วิธีห้ามเลือดที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักกัน

Read more

การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ต

การบริโภคอาหารจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทำให้ประชาชนในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองและบุคคลภายในครอบครัว แต่ละครอบครัวจะต้องต่อสู้กับชีวิตและความเป็นอยู่ภายในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่บางครอบครัวอาจขาดการดูแลเอาใจใส่ตนเองและบุคคลภายในครอบครัว เพราะเนื่องจาก ต้องออกหางาน ทำงานแข่งกับเวลา เพื่อหาเงินมาเลี้ยงบุคคลภายในครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเอง ทำให้ตนเองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคอาหารสำเร็จรูป การบริโภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ บริโภคอาหารมากเกินไป และไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา ทำให้เกิด การเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน โรคภาวะโภชนาการเกิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

Read more

การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียด

การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ ล้วนมาจากปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากประสบ สำหรับการแก้ไขปัญหาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะเลือกใช้วิธีการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป

Read more

ผลเสียของการนอนไม่หลับ

ร่างกายคนเราเป็นเสมือนเครื่องจักรที่ต้องทำงาน 24 ชั่วโมง การนอนก็เหมือนกับให้เครื่องจักรได้หยุดพัก ร่างกายจะอาศัยช่วงเวลานอนหลับซ่อมแซมและพักฟื้นตนเอง เสริมสร้างความจำของสมองและการขับของเสียพร้อมทั้งสะสมพลังงานไว้ใช้ในวันรุ่งขึ้น การนอนหลับอย่างเพียงพอทั้งระยะเวลาและคุณภาพ จึงเป็นหลักประกันสำคัญต่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี อีกทั้งยังเป็นด่านแรกของการป้องกันโรคด้วย การนอนหลับในแต่ละช่วงเวลายังมีความสำคัญต่อสุขภาพต่างกัน

Read more

เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเวลาที่ปวดหัวไมเกรน

ไม่ว่าใครก็คงเคยเจ็บป่วยด้วยอาการปวดศีรษะข้างเดียวหรือที่เรียกกันว่า ปวดไมเกรน ซึ่งมักจะสร้างความเจ็บปวดรำคาญได้มาก โรคไมเกรนหรือโรคปวดหัวข้างเดียว เป็นความผิดปกติทางประสาทเรื้อรังอย่างหนึ่ง ลักษณะเด่นคือ ปวดศีรษะปานกลางถึงรุนแรงเป็นซ้ำ มักสัมพันธ์กับอาการทางระบบประสาทอิสระจำนวนหนึ่ง

Read more