วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ความรู้ทั่วไปบทความสมุนไพรสุขภาพ

ฟ้าทะลายโจร ใช้รักษาโรคโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัย?

(นายฐาปนิก  ผาสุกะกุล)
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เรียนรู้จากข่าว… เรื่องโดย… กองบรรณาธิการ

มีงานวิจัยทดลองในบ้านเรา พบว่า “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) นั้น สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง คือ สามารถป้องกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้มีอาการป่วยหนัก คือ ปอดอักเสบได้

ผลการวิจัยในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มแรก มีจำนวนผู้ป่วย 296 คน (มีผู้ป่วยแบบไม่มีอาการ 47% แบบมีอาการ 53%) ไม่ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร พบว่า มีผู้ป่วยที่มีภาวะปอดติดเชื้อ (ปอดอักเสบ) สูงถึง 71 คน คิดเป็น 25%

กลุ่มสอง มีจำนวนผู้ป่วย 243 คน (เป็นผู้ป่วยมีอาการทั้งหมด) ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร พบว่า มีผู้ป่วยที่มีภาวะปอดติดเชื้อเพียง 1 คน คิดเป็น 0.4%

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า ฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ มาตั้งแต่ปี 2542 นั้น สามารถนำมาใช้รักษาโรคโควิด-19 โดยมีเงื่อนไขว่า

(1) ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

(2) เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide

(3) กินในขนาดที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

(4) ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(5) มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยการใช้อย่างเป็นระบบ

นับว่าเป็นข่าวดีที่สมุนไพรพื้นๆ ในบ้านเราชนิดนี้ใช้รักษาโรคโควิด-19 ได้ ตามที่ประชาชนมีความเชื่อและนิยมนำมาใช้กันเอง

อย่างไรก็ตาม แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพร ก็มีข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ฟ้าทะลายโจร ดังนี้

1. ฟ้าทะลายโจรไม่มีฤทธิ์ใช้ป้องกันโรคโควิด-19 จึงไม่แนะนำให้คนที่ปกติดีกินสมุนไพรชนิดนี้ในการป้องกันโรคนี้ นอกจากไม่ได้ผลแล้ว อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ โดยเฉพาะอย่างยิงถ้ากินเกินขนาดหรือกินติดต่อกันนานๆ

2. ในการรักษาโรคโควิด-19 ควรได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเสียก่อน และจำเป็นต้องมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ เนื่องเพราะเป็นโรคที่มีการผันแปรสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูงอายุ อ้วน หรือเป็นโรคเรื้อรัง อาจมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการใช้ยาและฟ้าทะลายโจรให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

การใช้ฟ้าทะลายโจร ต้องใช้ให้ถูกขนาด (คือ ในขนาดยาที่มีปริมาณสารแอนโดกราโพไลด์ วันละ 180 มิลลิกรัม โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง นาน 5 วัน) หากใช้ขนาดน้อยไป (เช่น ขนาดวันละ 60-120 มิลลิกรัม ดังที่ใช้รักษาไข้หวัด) อาจไม่ได้ผล หากมากเกินไป หรือระยะเวลานานเกิน 5 วัน อาจเกิด ผลข้างเคียง* นอกจากนี้ยังมีข้อห้าม** และข้อควรระวัง*** ในการใช้ฟ้าทะลายโจรให้ปลอดภัย

* ผลข้างเคียง เช่น เบื่ออาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ใจเต้นเร็ว ผื่นขึ้น ลมพิษ มีผลต่อตับ (เอนไซม์ตับสูงกว่าปกติ)

** ข้อห้าม ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร

*** ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ร่วมกับยาบางชนิด อาทิ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (เช่น วาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล) ยาลดความดัน เป็นต้น เพราะอาจเสริมฤทธิ์ยาเหล้านี้ได้ และควรระมัดระวังในการใช้ฟ้าทะลายโจรสำหรับผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งควรให้แพทย์เป็นผู้พิจารณา

views 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *