วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

พระราชพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์จิตอาสาพระราชทานพระราชพิธีวันสำคัญ

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ ๗๐๐ ปีและทรงห่มผ้าทรงสะพักถวายพระพุทธไตรรัตนนายก

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ ๗๐๐ ปีและทรงห่มผ้าทรงสะพักถวายพระพุทธไตรรัตนนายก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตกแต่งสถานที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ดำเนินการตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา และคณะพนักงานราชการ เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทรงเปิดอาคาร “วิทยวัฒน์ทัศนา”

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์จิตอาสาพระราชทานพระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีเปิดอาคารวิทยวัฒน์ทัศนา

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีเปิดอาคารวิทยวัฒน์ทัศนา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่ง พนักงานนำชม ระดับ ส.2 /หัวหน้า นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และนางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่งครู นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนายธีรนัย ภูแซมแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

Read More