ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: พฤศจิกายน 11, 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

          ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์