ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม “กศน. จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ณ กศน.ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า นายอานนท์ ดิษฐ์จาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวัฒนา สุริยะ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยเหลือหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา โดยนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน
ณ กศน.ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และคณะ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และคณะ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more