ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมการวางแผนการใช้งบประมาณกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร จัดการประชุมการวางแผนการใช้งบประมาณกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more